Spoločnosť ecorec pomohla pri čistení Pezinka

Táto informácia bola publikovaná od 30. 10. 2009 do 30. 11. 2009

Pezinok, 26. október 2009 – Spoločnosť ecorec Slovensko so sídlom v Pezinku, časť Glejovka, ktorá sa zaoberá spracovaním odpadov na alternatívne palivá, sa v tomto roku pridala k tradičnému jesennému upratovaniu mesta Pezinok. V spolupráci s mestom spoločnosť zabezpečila bezplatné spracovanie odpadu vhodného na spálenie. Odpad sa dotrieďoval v areáli bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Namiesto uloženia na skládku sa z odpadu vyrobilo alternatívne palivo pre cementársku pec. Celkovo bolo týmto spôsobom spracovaných 5 ton odpadu od obyvateľov.