Jarné upratovanie - druhý termín 26. - 30. mája 2010

Táto informácia bola publikovaná od 10. 05. 2010 do 30. 05. 2010

Jarné upratovanieS príchodom jari sa ľudia snažia o skrášlenie svojich domovov. Na uloženie všetkého nepotrebného zo svojich domácností budú môcť Pezinčania opäť využiť zberné miesto na Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha smerom na Limbach). Mesto Pezinok v snahe vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu občanov pripravilo dva termíny jarného upratovania: 24. až 28. marca a o dva mesiace neskôr 26. až 30. mája 2010. Zberné miesto bude otvorené v týchto dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Privezený odpad musí byť občanmi roztriedený a uložený do pripravených a označených kontajnerov (napr. drobný stavebný odpad, domáce spotrebiče, biela technika, pneumatiky, konáre a haluzovina, kovový odpad, nábytok a iný veľkoobjemový odpad, textil, papier, plasty...)
Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Zároveň dohliadnu na to, aby pôvodcovia odpadu boli iba pezinčania a nevozil sa odpad z firiem.
 


Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 153, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk