Uzavretá centrálna mestská zóna

Táto informácia bola publikovaná od 09. 06. 2010 do 13. 06. 2010

Vážení spoluobčania,

oznamujeme všetkým podnikateľským subjekom a obyvateľom, že v súvislosti s blížiacimi sa Keramickými trhmi v dňoch 11. - 13. 6. 2010 bude uzavretá Centrálna mestská zóna, a to Radničné námestie, Kollárova ul., ul. M. R. Štefánika a časť Meisslovej ulice od 9. 6. 2010 do 13. 6. 2010.

Toto opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby predajných stánkov a ostatných prác dotýkajúcich sa prípravy a realizácie trhov.

Ďakujem Vám za pochopenie a ústretovosť a verím, že úspech tohto kultúrno-spoločenského podujatia je spoločným želaním nás všetkých.

 

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok