Kalendár vývozu odpadov v roku 2011

Táto informácia bola publikovaná od 31. 12. 2010 do 31. 12. 2011
DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
 - netriedený odpad
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 - biologický odpad
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy...)
  • nesmie obsahovať: kosti, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 - papier
  • zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov
 - sklo
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 - plasty
  • zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

 
VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK

Vývoz netriedeného odpadu - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, sídlisko Juh a Muškát.

Turie brehy počet vývozov 1x7 dní deň vývozu: streda
Hrnčiarska 2 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: pondelok, štvrtok
Dona Sandtnera počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: streda, piatok
Zumberská počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: streda, piatok
Šancova počet vývozov 1x7 dní deň vývozu: pondelok


Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.

Vývoz ostatných separátov:

Mesiac Sklo
Papier Plasty
 Január 3. 5., 14., 20., 27. 5., 14., 20., 27.
 Február 2. 3., 10., 17., 24. 3., 10., 17., 24.
 Marec 2. 3., 10., 17., 24., 31. 3., 10., 17., 24., 31.
 Apríl 4. 7., 14., 21., 29. 7., 14., 21., 29.
 Máj 4. 5., 12., 19., 26. 5., 12., 19., 26.
 Jún 1. 2., 9., 16., 24., 30. 2., 9., 16., 24., 30.
 Júl 2., 29. 8., 14., 22., 28. 8., 14., 22., 28.
 August 26. 4., 11., 20., 25. 4., 11., 20., 25.
 September 24. 2., 8., 17., 23., 29. 2., 8., 17., 23., 29.
 Október 21. 6., 13., 20., 27. 6., 13., 20., 27.
 November 10. 2., 11., 19., 24. 2., 11., 19., 24.
 December 8. 1., 9., 15., 21., 30. 1., 9., 15., 21., 30.

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

Na papier a plasty slúži jedna spravidla modrá nádoba.

OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 10., 24. 10. 24.
 Február 7., 21. 7. 21.
 Marec 7., 21. 7., 28. 21.
 Apríl 4., 18. 11., 26. 18.
 Máj 2., 16., 30. 9., 23. 16.
 Jún 13., 27. 6., 13., 20., 27. 16.
 Júl 11., 25. 4., 11., 18., 25. 14.
 August 8., 22. 1., 8., 15., 22., 30. 11.
 September 5., 19. 5., 12., 19., 26. 8.
 Október 3., 17., 31. 10., 17., 24. 3.
 November 14., 28. 7., 21. 14.
 December 12., 27. 12. 27.


OKRUH II A
Ulice:
Dobšinského, Lesnícka, Mýtna, Pod lipou, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Šenkvická cesta, Trnavská, Viničnianska cesta

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 11., 25. 10. 24.
 Február 8., 22. 7. 21.
 Marec 8., 22. 7., 28. 21.
 Apríl 5., 19. 11., 26. 18.
 Máj 3., 17., 31. 9., 23. 16.
 Jún 14., 28. 6., 13., 20., 27. 16.
 Júl 12., 26. 4., 11., 18., 25. 14.
 August 9., 23. 1., 8., 15., 22., 30. 11.
 September 6., 20. 5., 12., 19., 26. 8.
 Október 4., 18. 10., 17., 24. 3.
 November 2., 15., 29. 7., 21., 14.
 December 13., 27. 12. 27.


OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorába, Tehelná, Vinohradnícka, Za dráhou, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 11., 25. 11. 25.
 Február 8., 22. 8. 22.
 Marec 8., 22. 8., 29. 22.
 Apríl 5., 19. 12., 27. 19.
 Máj 3., 17., 31. 10., 24. 17.
 Jún 14., 28. 7., 14., 21., 28. 17.
 Júl 12,. 26. 6., 12., 19., 26. 15.
 August 9., 23. 2., 9., 16., 23., 31. 12.
 September 6., 20. 6., 13., 20., 27. 9.
 Október 4., 18. 11., 18., 25. 4.
 November 2., 15., 29. 8., 22. 15.
 December 13., 27. 13. 28.


OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 12., 26. 11. 25.
 Február 9., 23. 8. 22.
 Marec 9., 23. 8., 29. 22.
 Apríl 6., 20. 12., 27. 19.
 Máj 4., 18. 10., 24. 17.
 Jún 1., 15., 29. 7., 14., 21., 28. 17.
 Júl 13., 27. 6., 12., 19., 26. 15.
 August 10., 24. 2., 9., 16., 23., 31. 12.
 September 7., 21. 6., 13., 20., 27. 9.
 Október 5., 19. 11., 18., 25. 4.
 November 3., 16., 30. 8., 22. 15.
 December 14., 29. 13. 28.


OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tolstého

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 12., 26. 12. 26.
 Február 9., 23. 9. 23.
 Marec 9., 23.. 9., 30. 23.
 Apríl 6., 20. 13., 28. 20.
 Máj 4., 18. 11., 25. 18.
 Jún 1., 15., 29. 8., 15., 22., 29. 23.
 Júl 13., 27. 7., 13., 20., 27. 21.
 August 10., 24. 3., 10., 17., 24. 18.
 September 7., 21. 2., 7., 14., 21., 28. 16.
 Október 5., 19. 12., 19., 26. 5.
 November 3., 16., 30. 9., 23. 16.
 December 14., 29. 14. 29.


OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Štúrova, Trnková, Vinice, Za Panskou záhradou, Železničná

Mesiac Netriedený odpad Biologický odpad Papier + plasty
 Január 13., 27. 12. 26.
 Február 10., 24. 9. 23.
 Marec 10., 24. 9., 30. 23.
 Apríl 7., 21. 13., 28. 20.
 Máj 5., 19. 11., 25. 18.
 Jún 2., 16., 30. 8., 15., 22., 29. 23.
 Júl 14., 28. 7., 13., 20., 27. 21.
 August 11., 25. 3., 10., 17., 24. 18.
 September 8., 22. 2., 7., 14., 21., 28. 16.
 Október 6., 20. 12., 19., 26. 5.
 November 4., 18. 9., 23. 16.
 December 1., 15., 30. 14. 29.
 

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.

Mesiac Deň zberu Počet zberov
 Január 4., 18. 2
 Február 1., 15. 2
 Marec 1., 8., 15., 22., 29. 5
 Apríl 5., 12., 19., 26. 4
 Máj 3., 10., 17., 24., 31. 5
 Jún 7., 14., 21., 28. 4
 Júl 6., 12., 19., 26. 4
 August 2., 9., 16., 23., 30. 5
 September 6., 13., 20., 27. 4
 Október 4., 11., 18., 25. 4
 November 2., 8., 22. 3
 December 6., 20. 2
 Spolu: 44

 
Pre občanov mesta Pezinok funguje v pracovných dňoch od 7.00 do 16.00 hod a v sobotu od 8.00 do 18.00 hod. na Šenkvickej ul. č. 12 Zberné miesto nebezpečných odpadov.
Pracovníci fy Petmas na základe občianskeho preukazu odoberú nebezpečné odpady, napr. žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, detergenty.
Táto služba je pre občanov Pezinka bezplatná.
Fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby môžu tiež využiť zberné miesto, pre nich je služba za úhradu.
Informácie o zbernom mieste môžete získať u prevádzkovateľa na tel. č. 033/645 23 12