Obmedzená premávka na horskom prechode Pezinská Baba

Táto informácia bola publikovaná od 14. 06. 2011 do 30. 09. 2011

Z dôvodu havarijného stavu vozovky a hrozby zosuvu svahu na horskom priechode Pezinská Baba bude v období od 10. 6. 2011 do 30. 9. 2011 obmedzená premávka na vyznačenom úseku cesty II/502 a II/503.

Konkrétne obmedzenia:
  • zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 50 km/hod.
  • obmedzenie maximálnej prípustnej hmotnosti na 7,5 t
  • v dvoch  miestach  presmerovanie  cestnej dopravy  do  jedného  jazdného pruhu, riadenej prenosnou cestnou svetelnou signalizáciou
    (km cca 46,700 v dĺžke úseku 100-300m a km cca 48,300 v dĺžke úseku 100-300m)


Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Ján Bíž
riaditeľ Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Pezinku