Program distribúcie potravín aj v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 12. 08. 2011 do 12. 09. 2011

Program distribúcie potravín podporuje dodávky potravín pre obzvlášť zraniteľné osoby, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii. V Európskej únii sa tento program uplatňuje od roku 1987 a je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. V roku 2011 sa k tomuto programu pripojila aj Slovenská republika. Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne dodané základné potraviny .

V meste Pezinok sa tento projekt začne realizovať od 30. 8. 2011 a bude prebiehať do konca kalendárneho roka.


Kto je príjemca pomoci?
  • deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
  • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
  • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie);
  • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

Kde môže požiadať o potravinovú pomoc?
Každý, komu je pomoc určená, príde na MsÚ Pezinok, oddelenie školstva a sociálnych vecí a so sebou si prinesie:
  • v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží rozhodnutie súdu;
  • fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia potvrdenie, ktoré vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny;
  • poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia rozhodnutie Sociálnej poisťovňe o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovňe o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovňe o výške poberaného dôchodku.


Následne po predložení požadovaných dokladov, bude zapísaný do zoznamu príjemcov, dostane informáciu kedy a kde si môže prevziať potraviny a to 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.


Ďalšie informácie získate na tel. čísle 033/6901 134.
 

Mgr. Renáta Minarovičová
vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Pezinok