VINOBRANIE 2015 - organizačné zabezpečenie

Táto informácia bola publikovaná od 10. 09. 2015 do 21. 09. 2015
V súvislosti s technickým zabezpečovaním VINOBRANIA 2015, ktoré sa koná v dňoch 18. až 20. septembra 2015 bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej.
Z uvedeného dôvodu je potrebné presmerovať dopravu mimo uvedenú časť mesta, určiť trasu prímestských liniek Slovak lines, autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do centrálej mestskej zóny (CMZ) /okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel/.
Vjazd zásobovacích vozidiel  bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v časoch piatok 12.00 - 24.00 h, v sobotu 10.00 - 24.00 h a v nedeľu 9.00 - 20.00 h nebude zásobovanie vozidlami umožnené z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.


1. DOPRAVA

Celá doprava všeobecne - presmerovanie mimo CMZ od 17. 9. 2015 (štvrtok) od 06.00 hod do 21. 9. 2015 (pondelok) do 09.00 hod.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:
 • Autobusy Slovak Lines, zmena 17. 9. 2015 (štvrtok) od 4.00 hod. a 21. 9. 2015 do 09.00 hod.
  (smer sídl. Sever a Modra cez Mýtnu ul. vo štvrtok a pondelok)
 • Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje od 17. 9. 2015 (detto)
  (smer Modra cez Mýtnu ul. vo štvrtok a pondelok)
 • Autobusy Slovak Lines medzimestské spoje, piatok 18. 9. 2015, sobotu 19. 9. 2015 a v nedeľu 20. 9. 2015 nepremávajú cez ul. Mýtna, ale pokračujú po ul. Senecká
 • zastávky Kupeckého hostinec, Kupeckého ZŠ, Suvorovova a Trnavská ul. budú počas Vinobrania zrušené bez náhrady
 • posledný autobus v smere do Bratislavy pôjde v sobotu 19. 9. 2015 mimoriadne až o 23:45 hod.
 • spoje vedené v smere do Malaciek, sídl. Sever, Nemocnice a späť budú počas celej zmeny organizácie dopravy (štvrtok-pondelok) vedené zo železničnej stanice a nebudú zachádzať na náhradnú zastávku na Jesenského

Zastávky pre hromadnú autobusovú dopravu sú určené nasledovne:
 • štvrtok a pondelok pre smer Bratislava - na Trnavskej ul. pred odbočením do Mýtnej
 • štvrtok a pondelok pre smer Modra bude zastávka na Mýtnej pred výjazdom na ul. Trnavská
 • počas celého Vinobrania bude zastávka „Pezinok námestie“ dočasne premiestnená v oboch smeroch na Jesenského ulicu


V piatok, sobotu a v nedeľu bude doprava z Mýtnej vylúčená a bude smerovať z mesta po Seneckej ul. so zastávkami iba na Jesenského.

ZÁCHYTNÉ PARKOVANIE
Počas Vinobrania 2015 bude možnosť záchytného parkovania vozidiel návštevníkov na zelenej ploche pri areáli Rozálka (príjazd od Bratislavy po uliciach Okružnej, SNP a Kukučínovej, od Modry po Šenkvickej, Rázusovej, Zámockej a Kupeckého okolo hasičov)


2. UZÁVERY DO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY

Budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do CMZ v dňoch 17. 9. 2015 - 21. 9. 2015 znemožnený. Rozmiestnenie zábran v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2015 zabezpečí firma PETMAS s.r.o. Pezinok.

Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
Autobusy účinkujúcich v Kultúrnom centre budú parkovať na dvore ZŠ Holubyho. Ku Kultúrnemu centru bude po Potočnej ulici prístup len osobnými autami resp. ľahkou dodávkou (jeden odmontovaný stĺpik). Prístup účinkujúcich na tribúne na Radničnom námestí bude cez závoru na Meisslovej ulici.

 

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Od 17. 9. 2015 06.00 hod (štvrtok) do 21. 9. 2015 do 09.00 hod (pondelok).
Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciach, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30km/hod. Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej, SNP pri Kupeckého, Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,  Sládkovičovej pri Šancovej od bývalého kina, a na vjazdu z Moyzesovej do Kollárovej. Na Meisslovej pri Záhradnej a na Kollárovej bude závora so zámkom. Riadené vstupy do mesta budú z Jesenského do Holubyho a z Trnavskej za Rázusovou. Zakrytím DZ bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.

 

4. ALEGORICKÝ SPRIEVOD

Trasa alegorického sprievodu bude smerovať z ul.Trnavská (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na ulici Sládkovičovej a časti Trnavskej) cez ul. M.R.Štefánika a Radničné nám. do ul. Holubyho smerom k ústiu do križovatky Moyzesova - Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.
 

5. STÁNKOVÝ PREDAJ

Bude organizovaný v spolupráci s podnikateľským referátom na ul. M.R.Štefánika, Radničnom námestí, Kollárovej ul., Holubyho ul. a Mladoboleslavskej ul.
Vylúčený je predaj priemyselného tovaru a textílií.