Zimný štadión nedostal šancu ani na druhý pokus

Táto informácia bola publikovaná od 02. 12. 2015 do 09. 12. 2015

V utorok 1. decembra sa konalo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Pezinku. Ústredným bodom rokovania bolo predĺženie doby vybudovania ľadovej plochy do 31. marca 2017.
Pôvodná doba vybudovania v zmysle zmluvy schválenej zastupiteľstvom bola 31. decembra 2015. Spoločnosť Aréna Pezinok v súlade so zmluvou deklarovala, že tento termín z (podľa nej) objektívnych príčin nemôže stihnúť a zastupiteľstvo žiadala o predĺženie. Pripomíname, že mesto Pezinok si u firmy Aréna Pezinok neobjednalo vybudovanie zimného štadióna a ani ho nefinancuje, iba investorovi prenajalo pozemky na štyridsať rokov.

O podobnom návrhu hlasovalo zastupiteľstvo už v októbri, no vtedy neprešiel. Teraz sa objavili nové skutočnosti a prišlo k opätovnému prerokovaniu v zastupiteľstve. Návrh však opäť stroskotal, a to aj napriek tomu, že vedenie mesta dôsledne vyvrátilo rôzne nepravdy, ktoré v uplynulých týždňoch zazneli z rôznych, často pofidérnych, zdrojov a rovnako tak investor jasne deklaroval, že zatiaľ nemohol stavať z objektívnych príčin, ochotne odpovedal na otázky poslancov a upozornil, že prípadné nepredĺženie doby vybudovania ľadovej plochy mu môže spôsobiť vážne problémy.
Prítomných bolo všetkých 25 poslancov MsZ. Na to, aby návrh prešiel, bola potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých poslancov. Teda minimálne 15 hlasov. Hlasovanie sa ale napokon skončilo skutočne kuriózne, keď za bolo 14 poslancov, ďalší sa zdržal a ostatní, predovšetkým členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka, vôbec nehlasovali, hoci boli prítomní na rokovaní. Teda alibisticky neboli za, proti a ani sa nezdržali hlasovania.

Primátor k veci poznamenal: „Už skôr som povedal, že ak zimný štadión napokon v Pezinku stáť nebude, občania sa môžu ísť poďakovať predovšetkým poslancom za Srdce Pezinka. V tejto súvislosti ale musím pripomenúť citát jedného amerického odborníka na vyšetrovanie detektorom lži. Ten povedal, že pravda je jednoduchá. To lož je komplikovaná. A pravda, kto naozaj chce, aby Pezinčania mali "svoj" zimný štadión, naozaj jednoduchá je. Teraz sa ukázala pri hlasovaní. Urobím však všetko preto, aby zimný štadión v Pezinku bol a okrem iných možností budem zvažovať aj možnosť miestneho referenda, v ktorom vyzvem občanov, aby sa oni slobodne vyjadrili.“

Za predĺženie zmluvy hlasovali: Pavol Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech, František Féder, Gabriel Guštafík, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a Drahomír Šmahovský.

Predĺženie doby ukončenia výstavby Zimného štadióna svojim nehlasovaním nepodporili: za OZ Srdce Pezinka – Milan Grell, Igor Hianík, Božena Mizerová, Marián Šipoš, Kvetoslava Štrbová, Viktória Tahotná a Elena Žárska, hlasovania sa zdržal Roman Šmahovský. Nehlasoval tiež Richard Demovič (Smer – SD) a Jozef Chynoranský (SDKÚ DS).