Zmena telefónnych čísiel v Mestskej poliklinike

Táto informácia bola publikovaná od 01. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v Mestskej poliklinike je od 1. decembra 2017 v prevádzke nová automatická telefónna ústredňa.
Z toho dôvodu dochádza k zmene telefónneho čísla Mestskej polikliniky a klapiek niektorých lekárov.

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?
Všetkým užívateľom klapiek je možné volať do ambulancie na telefónne číslo, ktoré tvorí spoločné predčíslie:

033/2424 + pridelená klapka (napr. 033/2424 101).


Ostatné linky lekárov (mobil, priama pevná linka) ostávajú v platnosti.

Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS s. r. o.

 

 


TELEFÓNNY ZOZNAM MESTSKEJ POLIKLINIKY