Kalendár vývozu odpadov v roku 2018

Táto informácia bola publikovaná od 22. 12. 2017 do 31. 12. 2018
VÝVOZ SEPARÁTOV ZO SÍDLISK

VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU - 2x týždenne:
- v pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever, ulice Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou a Za hradbami
- v utorok a piatok: ul. 1. mája, Starý dvor, Mierová ul., ul. Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh a Muškát.

Turie brehy počet vývozov 1x7 dní deň vývozu: streda
Hrnčiarska 2 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: pondelok, štvrtok
Holubyho 16 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: pondelok, štvrtok
Dona Sandtnera počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: pondelok, štvrtok
Zumberská počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: streda, piatok
Kučišdorfská dol. č. 7 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: utorok, piatok
Tehelná č. 5 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: utorok, piatok
Šancova č. 27 počet vývozov 1x7 dní deň vývozu: pondelok
Šancova č. 4, 6, 8, 10 počet vývozov 2x7 dní deň vývozu: pondelok, štvrtok

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ OSTATNÝCH SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:

Mesiac Sklo Papier Plasty
 Január 11., 25. 5., 12., 19., 26. 4., 11., 18., 25.
 Február 8., 22. 2., 9., 16., 23. 1., 8., 15., 22.
 Marec 8., 22. 2., 9., 16., 23., 29. 1., 8., 15., 22., 29.
 Apríl 6., 19. 7., 13., 20., 27. 6., 12., 19., 26.
 Máj 4., 17., 31. 5., 12., 18., 25. 4., 11., 17., 24., 31.
 Jún 14., 28. 1., 8., 15., 22., 29. 7., 14., 21., 28.
 Júl 12., 26. 7., 13., 20., 27. 6., 12., 19., 26.
 August 9., 23. 3., 10., 17., 24., 31. 2., 9., 16., 23., 30.
 September 6., 20. 7., 14., 21., 28. 6., 13., 20., 27.
 Október 4., 18. 5., 12., 19., 26. 4., 11., 18., 25.
 November 2., 15., 29. 3., 9., 16., 23., 30. 2., 8., 15., 22., 29.
 December 13., 27. 7., 14., 21., 28. 6., 13., 20., 27.

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU V ROKU 2018 - VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.

OKRUH I
Ulice:
Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová,  Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Mýtna, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Pod lipou, Rázusova, Richarda Rétiho, Sama Chalúpku, Schaubmarova, Sládkovičová, Slnečná, Svätoplukova,  Šafárikova, Šancová, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 2. (utorok), 15., 29. 8. 22. 2. (utorok)
 Február 12., 26. 12. 26. 5.
 Marec 12., 26. 12., 19., 26. 19. 5.
 Apríl 9., 23. 3. (utorok), 9., 16., 23., 30. 16. 9.
 Máj 7., 21. 7., 14., 21., 28. 28. 14.
 Jún 4., 18. 4., 11., 18., 25. 25. 11.
 Júl 2., 16., 30. 2., 9., 16., 23., 30. 23. 9.
 August 13., 25. (sobota) 6., 13., 20., 27. 20. 6.
 September 10., 24. 3., 10., 17., 24. 17. 3.
 Október 8., 22. 1., 8., 15., 29. 22. 1.
 November 5., 19. 12., 26. 19. 12.
 December 3., 17., 31. 10. 17. 10.


OKRUH II A
Ulice:
Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 3. (streda), 16., 30. 8. 22. 2. (utorok)
 Február 13., 27. 12. 26. 5.
 Marec 13., 27. 12., 19., 26. 19. 5.
 Apríl 10., 24. 3. (utorok), 9., 16., 23., 30. 16. 9.
 Máj 9. (streda), 22. 7., 14., 21., 28. 28. 14.
 Jún 5., 19. 4., 11., 18., 25. 25. 11.
 Júl 3., 17., 31. 2., 9., 16., 23., 30. 23. 9.
 August 14., 27. (pondelok) 6., 13., 20., 27.  20. 6.
 September 11., 25. 3., 10., 17., 24. 17. 3.
 Október 9., 23. 1., 8., 15., 29. 22. 1.
 November 6., 20. 12., 26. 19. 12.
 December 4., 18. 10. 17. 10.

 

OKRUH II B
Ulice:
Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radničné námestie, Št. Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 3. (streda), 16., 30. 9. 23. 3. (streda)
 Február 13., 27. 13. 27. 6.
 Marec 13., 27. 13., 20., 27. 20. 6.
 Apríl 10., 24. 4. (streda), 10., 17., 24. 17. 10.
 Máj 9. (streda), 22. 2. a 9. (streda), 15., 22., 29. 29. 15.
 Jún 5., 19. 5., 12., 19., 26. 26. 12.
 Júl 3., 17., 31. 3., 10., 17., 24., 31. 24. 10.
 August 14., 27. (pondelok) 7., 14., 21., 28. 21. 7.
 September 11., 25. 4., 11., 18., 25. 18. 4.
 Október 9., 23. 2., 9., 16., 30. 23. 2.
 November 6., 20. 13., 27. 20. 13.
 December 4., 18. 11. 18. 11.


OKRUH III A
Ulice:
1.mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta,
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 4. (štvrtok), 17., 31. 9. 23. 3. (streda)
 Február 14., 28. 13. 27. 6.
 Marec 14., 28. 13., 20., 27. 20. 6.
 Apríl 11., 25. 4. (streda), 10., 17., 24. 17. 10.
 Máj 10. (štvrtok), 23. 2. a 9. (streda), 15., 22., 29. 29. 15.
 Jún 6., 20. 5., 12., 19., 26. 26. 12.
 Júl 4., 18. 3., 10., 17., 24., 31. 24. 10.
 August 1., 15., 28. (utorok) 7., 14., 21., 28. 21. 7.
 September 12., 26. 4., 11., 18., 25. 18. 4.
 Október 10., 24. 2., 9., 16., 30. 23. 2.
 November 7., 21. 13., 27. 20. 13.
 December 5., 19. 11. 18. 11.


OKRUH III B
Ulice:
Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová,  Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP, Tehelná, Tolstého, Za dráhou

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 4. (štvrtok), 17., 31. 10. 24. 4. (štvrtok)
 Február 14., 28. 14. 28. 7.
 Marec 14., 28. 14., 21., 28. 21. 7.
 Apríl 11., 25. 5. (štvrtok), 11., 18., 25. 18. 11.
 Máj 10. (štvrtok), 23. 3. a 10. (štvrtok), 16., 23. 30. 30. 16.
 Jún 6., 20. 6., 13., 20., 27. 27. 13.
 Júl 4., 18. 4., 11., 18., 25. 25. 11.
 August 1., 15., 28. (utorok) 1., 8., 15., 22., 29. 22. 8.
 September 12., 26. 5., 12., 19., 26. 19. 5.
 Október 10., 24. 3., 10., 17., 31. 24. 3.
 November 7., 21. 14., 28. 21. 14.
 December 5., 19. 12. 19. 12.


OKRUH IV
Ulice:
Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice,  Za Panskou záhradou, Železničná

Mesiac Netriedený odpad
(nádoba)
Biologický odpad
(nádoba)
Plasty
(vrece)
Papier
(nádoba)
 Január 5. (piatok), 18. 10. 24. 4. (štvrtok)
 Február 1., 15. 14. 28. 7.
 Marec 1., 15., 29. 14., 21., 28. 21. 7.
 Apríl 12., 26. 5. (štvrtok), 11., 18., 25. 18. 11.
 Máj 11. (piatok), 24. 3. a 10. (štvrtok), 16., 23., 30. 30. 16.
 Jún 7., 21. 6., 13., 20., 27. 27. 13.
 Júl 6. (piatok), 19. 4., 11., 18., 25. 25. 11.
 August 2., 16., 30. 1., 8., 15., 22., 29. 22. 8.
 September 13., 27. 5., 12., 19., 26. 19. 5.
 Október 11., 25. 3., 10., 17., 31. 24. 3.
 November 8., 22. 14., 28. 21. 14.
 December 6., 20. 12. 19. 12.


OKRUH VINICE

Mesiac Netriedený odpad
(vrece)
Plasty
(vrece)
Papier
(vrece)
 Január 5., 19. 19. 19.
 Február 2., 16. 16. 16.
 Marec 2., 16., 29. (štvrtok) 29. 29.
 Apríl 13., 27. 27. 27.
 Máj 11., 25. 25. 25.
 Jún 8., 22. 22. 22.
 Júl 6., 20. 20. 20.
 August 3., 17., 31. 31. 31.
 September 14., 28. 28. 28.
 Október 12., 26. 26. 26.
 November 9., 23. 23. 23.
 December 7., 21. 21. 21.

 


ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK
Vývoz kontajnerov z rekreačných oblastí sa robí v utorok, čistenie okolo kontajnerov sa robí v stredu po vývoze.
 
Mesiac Deň zberu Počet zberov
 Január 4. (štvrtok), 10., 17., 24., 31. 5
 Február 7., 14., 21., 28. 4
 Marec 7., 14., 21., 28. 4
 Apríl 5. (štvrtok), 11., 18., 25. 4
 Máj 3. a 10. (štvrtok), 16., 23., 30. 5
 Jún 6., 13., 20., 27. 4
 Júl 4., 11., 18., 25. 4
 August 1., 8., 15., 22., 29. 5
 September 5., 12., 19., 26. 4
 Október 3., 10., 17., 24., 31. 5
 November 7., 14., 21., 28. 4
 December 5., 12., 19., 27. (štvrtok) 4
 Spolu: 52

 
VÝVOZ OSTATNÝCH SEPARÁTOV - PODNIKATELIA:
Mesiac Sklo Papier Plasty
 Január 11 5 12 19 26 4 11 18 25
 Február 8 2 9 16 23 1 8 15 22
 Marec 8 2 9 16 23 29 1 8 15 22 29
 Apríl 6 7 13 20 27 6 12 19 26
 Máj 4, 31 5 12 18 25 4 11 17 24 31
 Jún 28 1 8 15 22 29 7 14 21 28
 Júl 26 7 13 20 27 6 12 19 26
 August 23 3 10 17 24 31 2 9 16 23 30
 September 20 7 14 21 28 6 13 20 27
 Október 18 5 12 19 26 4 11 18 25
 November 15 3 9 16 23 30 2 8 15 22 29
 December 13 7 14 21 28 6 13 20 27
 
1100 l kontajnery - podnikatelia
240 l nádoby - podnikatelia okruh 1
240 l nádoby - podnikatelia okruh 2
 
Mesiac PAPIER 240 l VRECIA PLASTY
OKRUH 1 OKRUH 2 OKRUH 1 OKRUH 2
 Január 12. 26. 11. 25.
 Február 9. 23. 8. 22.
 Marec 9. 23. 8. 22.
 Apríl 7. 20. 6. 19.
 Máj 5. 18. 4. 17.
 Jún 1. 15. 7. 21.
 Júl 13. 27. 12. 26.
 August 10. 24. 9. 23.
 September 7. 21. 6. 20.
 Október 5. 19. 4. 18.
 November 3. 16. 2. 15.
 December 7. 21. 6. 20.

 

OKRUH 1 Ulice: Areál Rozálka, Cajlanská, G. Peknika, Farská, F. P. Drobiševa, Hasičská, Meisslova, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Muškátová, Mýtna, Novomeského, Na Bielenisku, Kollárova, Svätoplukova, Slnečná, Suvorovova, Šancová, Šenkvická, Sládkovičova,  Trnavská,  Panholec, Rázusova, Radničné námestie, Zámocká, Viničnianska cesta, Záhradná
OKRUH 2 Ulice: 1. Mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská, Glejovka, Holubyho, Hollého, Hrnčiarská, Hviezdoslavova,  Jesenského, Kalinčiakova, Kupeckého,  Komenského, Limbašská, Ľ.Rajtera, Malokarpatská, Moyzesova, Myslenická, Nová,Obrancov Mieru, Orešie, Obchodná, Podkarpatská, Tehelná, Tolstého, SNP, Š. Polkorába,Štúrova, Vajanského, Za koníčkom, Zigmundíkova, Za hradbami


DRUHY KOMUNÁLNYCH ODPADOV:
 - netriedený odpad
  • zbiera sa: odpad z plastov, kovu, textílie a odpady, ktoré nepatria medzi zberový papier, biologický odpad a zberové sklo
  • nesmie obsahovať: olovené batérie a akumulátory, monočlánky, žiarivky a výbojky, starý olej, olejové filtre, obaly a handry znečistené škodlivinami, chemikálie, lieky, lepidlá, farby, laky, pracie prostriedky, obaly zo sprejov, elektronické súčiastky, televízory, chladničky
 - biologický odpad
  • zbiera sa: odpad z domácnosti (zostatky z ovocia a zeleniny, chlieb...) alebo zo záhradníckej činnosti (lístie, tráva, kvety, zelenina, vetvy a iné)
  • nesmie obsahovať: kosti, mäso, tekuté a tvrdé zvyšky, sklo, porcelán, potraviny v obaloch
 - papier
  • zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
  • nesmie obsahovať: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiacu pásku, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov
 - sklo
  • zbiera sa: biele aj farebné fľaše a črepy z nich, tabuľové sklo, sklenené poháre
  • nesmie obsahovať: porcelán, zrkadlá, dymové sklo, autosklo, drôtové sklo, kameninu...
 - plasty
  • zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, fľaše od citrónových štiav, fľaše s označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov
  • nesmie obsahovať: znečistené plasty, viacvrstvové obaly, linoleum, gumu, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Prosíme Vás o dôkladnejšie triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore dôležitých druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.