Zmena organizácie na Družstevnej ulici v Grinave

Táto informácia bola publikovaná od 09. 03. 2018 do 24. 03. 2018

Na podnet obyvateľov miestnej časti Grinava za obmedzenie tranzitnej dopravy na uliciach Štúrová, Hečkova, Dominika Virgoviča a Družstevná v čase poobednej dopravnej špičky, pristúpilo Mesto Pezinok k zmene organizácie dopravy, ktorá sa bude týkať obmedzenia prejazdu motorových vozidiel v zúženom úseku na Družstevnej ulici v smere od ulice D. Virgoviča na Cintorínsku ulicu.
Obmedzenie sa nebude týkať cyklistov.

Prejazd bude obmedzený počas pracovných dní, v čase od 14.00 do 18.00 hod. Predmetný úsek bude riadne označený zvislým dopravným značením, v zmysle situácie odsúhlasenej dopravným inžinierom.
Dopravné značenie bude v platnosti od 15. marca 2018.