Jarné upratovanie v dňoch 19. - 21. 4. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 22. 03. 2018 do 21. 04. 2018

Každoročné jarné upratovanie sa bude tento rok konať v Technickom a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste (bývalá motokárová dráha) v dňoch 19. -Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste 21. apríla 2018 v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roztrieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov. Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného odpadu, nábytku, kobercov, skla, plastov, papiera, kovového odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb.

V zbernom dvore nezoberú: nebezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny, suť) prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen.
Pneumatiky sú povinní zobrať v pneuservisoch (zber sa neviaže na kúpu pneumatík), ktoré vedia zabezpečiť  ich likvidáciu.
Firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.


Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk