Mesto začne doručovať rozhodnutia k miestnym daniam

Táto informácia bola publikovaná od 27. 03. 2018 do 16. 04. 2018

Mesto Pezinok oznamuje, že od 16. apríla 2018 bude priebežne doručovať rozhodnutia k dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad prostredníctvom kuriérov.