Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 27. 4. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 17. 04. 2018 do 27. 04. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 27. apríla 2018 v čase od 8.00 do 13.00 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:

  • BIELENISKO č. 4, 52/15
  • KUPECKÉHO č. 66,68, 72, 74
  • MALOKARPATSKÁ č. 1.

 

Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09
  • Mgr. Miriam Machová, technik odstávok; tel.: 02/5061 3161, e-mail: miriam.machova@zsdis.sk