Kosenie trávnikov v Pezinku

Táto informácia bola publikovaná od 26. 04. 2018 do 26. 05. 2018

I. kolo kosenia trávnikov v našom meste začalo 16. apríla 2018.
Trávniky sa kosia v nasledovnom poradí:

  • Grinava
  • sídlisko Juh
  • ul. 1. Mája
  • sídlisko Za hradbami
  • centrum
  • sídlisko Muškát I. - III.
  • sídlisko Sever
  • sídlisko Starý Dvor


II. kolo kosenia trávnikov sa začne realizovať približne od 16. mája 2018 v tom istom poradí.

 

oddelenie výstavby
a životného prostredia