Rekonštrukcia komunikácie na ulici Svätoplukova 2-6

Táto informácia bola publikovaná od 02. 05. 2018 do 17. 05. 2018

Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 3. mája 2018 do 2. júla 2018 bude prebiehať realizácia investičnej akcie "Chodník na Svätoplukovej ul. 2-6" od SBDO po predajňu Bagety. V súvislosti s touto investičnou akciou Vás prosíme o strpenie obmedzení, ktoré vyplynú z priebehu stavebných prác.

Žiadame Vás preto o dodržiavanie pokynov zhotoviteľa stavby a rešpektovanie požiadavky na dočasné premiestnenie zaparkovaných automobilov z uvedenej komunikácie. V opačnom prípade budú vozidlá odtiahnuté!

Upozornenie: priestor určený na rekonštrukciu sa stáva dňom začatia stavebných prác staveniskom a zhotovitel’ diela nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas stavebnej činnosti na vozidlách odstavených na stavenisku!


V prípade nejasností, otázok a bližších organizačných pokynov kontaktujte zodpovedného pracovníka odd. výstavby a životného prostredia na t.č.: 033/6901 400, 033/6901 401.
 

PRÍLOHA: