Čiastkové zmeny cestovných poriadkov autobusových liniek od 6. mája 2018

Táto informácia bola publikovaná od 02. 05. 2018 do 17. 05. 2018
Slovak Lines, a. s.
Rožňavská 2, P.O.Box 35, 820 04  Bratislava 24

OZNAM

 

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 6. mája 2018 dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov pravidelných prímestských autobusových liniek:
 

Linka 102404   Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Viničné – Pezinok

Doplnená nová zastávka Slovenský Grob, Malý Raj Dlhá ul. so zachádzaním spojov č. 9, 301, 143, 133, 75, 131, 7, 36, 37, 56, 53, 115, 10, 132, 34, 134, 148, 48, 32, 176, 140, 302, 102    

Doplnená zastávka Chorvátsky Grob,Čierna Voda Na Pasienku so zastavovaním na spojoch č. 9, 143, 133, 267, 75, 131, 10, 132, 34, 134, 148, 48, 176, 140, 302, 102        

Premenovanie zastávky Bratislava,Pri starom letisku na Bratislava,OC Vajnory (zjednotenie názvov z dôvodu premenovania DP)  

Spoje č.1,24,120  – úprava jazdnej doby

Spoj č.47(X) – s odchodom Slovenský Grob,OcÚ o 10:50 hod. s príchodom  Pezinok,nám. o 11:05 hod. zmenený na čas s odchodom Slovenský Grob,OcÚ o 10:45 hod. s príchodom  Pezinok,nám. o 11:00 hod.

Spoj č.101(6X) – s odchodom Bratislava,AS o 18:35 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 19:40 hod.  rozdelený na nasledovné spoje:
- Spoj č.101(X10) – s odchodom Bratislava,AS o 18:35 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 19:40 hod.  
- Nový spoj 103(6) – s odchodom Bratislava,AS o 18:35 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 19:40 hod.
- Nový spoj 107(X11) – s odchodom Bratislava,AS o 18:40 hod. s príchodom Pezinok,nám. o 19:45 hod.

Spoj č.58(X) – s odchodom Pezinok,nám. o 10:30 hod. s príchodom Slovenský Grob,OcÚ o 10:45 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 10:25 hod. s príchodom Slovenský Grob,OcÚ o 10:40 hod.

Spoj č.86(X) – s odchodom Pezinok,nám. o 15:22 hod. s príchodom Slovenský Grob,OcÚ o 15:38 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,nám. o 15:23 hod. s príchodom Slovenský Grob,OcÚ o 15:40 hod.
 


Linka 102421   Bratislava –  Pezinok – Zochova chata

Spoj č.15, 50 – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.36(X) – s odchodom Modra,Harmónia,Les.škola o 13:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:55 hod.  rozdelený na nasledovné spoje:
- Spoj č.36(X11) – s odchodom Modra,Harmónia,Les.škola o 13:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 14:55 hod.
- Spoj č.34(X10) – s odchodom Modra,Harmónia,Les.škola o 13:45 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:00 hod. (úprava jazdnej doby po trase)
 


Linka 102422   Bratislava –  Pezinok – Modra

Spoj č.105(X10) – s odchodom Bratislava,AS o 10:45 hod. s príchodom Modra,obch.dom o 11:35 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 10:40 hod. s príchodom Modra,obch.dom o 11:30 hod.

Spoj č.39(X10) – s odchodom Bratislava,AS o 12:00 hod. s príchodom Modra,Štúrova ul. o 13:00 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 12:10 hod. s príchodom Modra, Štúrova ul. o 13:10 hod.

Spoj č.124(X) – s odchodom Vištuk,Jednota o 8:05 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:10 hod. zmenený na čas s odchodom Vištuk,Jednota o 8:06 hod. s príchodom Bratislava,AS o 9:15 hod.
 


Linka 102423   Bratislava –  Častá – Trnava

Premenovanie zastávky Častá,č.d.31 na Častá,Hoštáky

Spoj č.21 – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.236(X) – s odchodom Doľany o 17:13 hod. s príchodom Bratislava,AS o 18:35 hod. zmenený na čas s príchodom Bratislava,AS o 18:45 hod. (spoj je vedený cez Červený Kameň)
 


Linka 102424   Bratislava –  Častá – Budmerice – Cífer

Spoj č.17(X) – s odchodom Budmerice,nám. o 5:45 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o  o 6:05 hod. zmenený na čas Budmerice,nám. o 5:43 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o  o 6:03 hod.

Spoj č.37(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 13:35 hod.  s príchodom Cífer,žel.st. o 13:05 hod. rozdelený na nasledovné spoje:
- Spoj č.37(X10) – s odchodom Štefanová,Jednota o 13:35 hod.  s príchodom Cífer,žel.st. o 14:00 hod.
- Nový Spoj č.105(X11) – s odchodom Budmerice,nám. o 13:25 hod. s príchodom Cífer,žel.st. o 13:45 hod.

Spoj č.38(X) – s odchodom Cífer,žel.st. o 13:05 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 13:35 hod.  rozdelený na nasledovné spoje:
- Spoj č.38(X10) – s odchodom Cífer,žel.st. o 13:05 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 13:35 hod.
- Nový Spoj č.104(X11) – s odchodom Cífer,žel.st. o 12:55 hod. s príchodom Budmerice,nám. o 13:15 hod.

Spoj č.44(X10) – s odchodom Budmerice,nám. o 17:15 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 18:20 hod. zmenený na čas s odchodom Budmerice,nám. o 16:55 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 18:00 hod.

Spoj č.46(X10) –  doplnená nácestná zastávka Vinosady,Modranská ul.; Vinosady,Pezinská ul; úprava jazdnej doby po trase
 


Linka 102425   Bratislava –  Trstín – Chtelnica

Spoje č.12, 112, 5, 31 – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.122 –  doplnená nácestná zastávka Vinosady,Modranská ul.
 


Linka 102426   Bratislava –  Pezinok – Limbach

Spoje č. 34, 23, 15, 43, 4 – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.22(X) – s odchodom Limbach,cintorín o 10:05 hod. s príchodom Pezinok,nám. o  10:22 hod. zmenený na čas s odchodom Limbach,cintorín o 10:00 hod. s príchodom Pezinok,nám. o  10:17 hod.
 


Linka 102427   Bratislava – Pezinok - Viničné - Senec

Spoj č.54(6X) – s odchodom Viničné,pošta o 23:00 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o  23:07 hod. zmenený na čas s odchodom Viničné,pošta o 23:02 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o  23:10 hod.
 Linka 102428   Bratislava – Pezinok - Baba  /  Mestská hromadná doprava

Spoje č. 31, 27, 40, 42, 64, 14, 113, 107, 108, 201, 205, 71, 103, 109, 126, 129, 136, 59   – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.241( ) – s odchodom Pezinok,Tesco o 13:30 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o  13:55 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Tesco o 13:27 hod. s príchodom Pezinok,Nemocnica I o  13:55 hod.

Spoj č.4(X10) – s odchodom Pezinok,Nemocnica o 5:30 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o  5:50 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica o 5:28 hod. s príchodom Pezinok,žel.st. o  5:48 hod.

Spoje č. 8, 208 – doplnené zastavovanie na zastávke Bratislava,Mladá Garda

Spoj č.74(X10) – s odchodom Pezinok,Nemocnica o 16:00 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 17:00 hod. zmenený na čas s odchodom Pezinok,Nemocnica o  16:05 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 17:05 hod.
 


Linka 102429   Bratislava – Pezinok - Častá - Štefanová

Premenovanie zastávky Častá,č.d.31 na Častá,Hoštáky

Spoj č. 29  – úprava jazdnej doby po trase

Spoj č.1(6X) – s odchodom Bratislava,AS o 5:10 hod. s príchodom Doľany o 6:23 hod. zmenený na čas s príchodom Doľany o 6:22 hod.

Spoj č.5(X) – s odchodom Bratislava,AS o 6:20 hod. s príchodom Štefanová,Jednota o 7:45 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:17 hod. (úprava jazdnej doby po trase)

Spoj č.8(X) – s odchodom Štefanová,Jednota o 5:05 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 6:35 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 5:00 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 6:30 hod.

Spoj č.40(X10) – s odchodom Doľany,kostol o 13:50 hod. s príchodom Pezinok,žel.st.  o 14:35 hod. zmenený na čas s odchodom Doľany,kostol o 13:45 hod. s príchodom Pezinok,žel.st.  o 14:35 hod.

Spoj č.46(X10) – s odchodom Štefanová,Jednota o 16:10 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 17:35 hod. zmenený na čas s odchodom Štefanová,Jednota o 15:55 hod. s príchodom Bratislava,AS  o 17:20 hod.