Osadenie smetných košov so zásobníkmi na vrecká pre psie exkrementy

Táto informácia bola publikovaná od 09. 05. 2018 do 18. 05. 2018

Mesto Pezinok osadí smetné koše so zásobníkmi na vrecká pre psie exkrementy.
Ak chcete navrhnúť lokalitu alebo konkrétne miesto (ulicu), kde budú koše psíčkarmi najviac využité, môžete tak urobiť zaslaním svojho návrhu na adresu: olga.motovska@msupezinok.sk (do 18. mája 2018).

Koše budú osadené iba v intraviláne mesta.