Dôležité rozhodnutie v kauze Nová Jama

Táto informácia bola publikovaná od 15. 05. 2018 do 22. 05. 2018

V piatok 11. mája 2018 bolo na Mestský úrad v Pezinku doručené dôležité rozhodnutie Štátnej inšpekcie životného prostredia týkajúce sa skládky odpadu v pezinskej Novej Jame. Vybudovanie skládky, ktorá už viac ako desaťročie traumatizuje Pezinčanov a voči ktorej spojili svoje sily občania, vedenie mesta a aktivisti, bolo rozhodnutím SIŽP prerušené. Inšpekcia rozhodla, že prevádzkovateľ skládky potrebuje nové posúdenie vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Naposledy bola EIA vypracovaná v roku 1999 a nové posúdenie bude musieť akceptovať nielen aktuálny územný plán mesta Pezinok, ale aj stále trvajúci odpor obyvateľov mesta.

Podľa vyjadrenia primátora mesta Pezinok, ktorý svoj nesúhlas spolu s občanmi mesta vyjadruje už od roku 2007, je toto síce len čiastkové, ale nesmierne dôležité víťazstvo Pezinčanov. Primátor vyjadril nádej, že po tomto kroku bude nasledovať už len definitívne upustenie od vybudovania skládky blízko centra mesta. "Verím, že aj štátne orgány konečne dostanú rozum, skonštatujú, že pravda je na našej strane a kauza skládky v Novej jame bude definitívne minulosťou", povedal primátor.