Pribudli kontajnery na kovy a VKM

Táto informácia bola publikovaná od 15. 05. 2018 do 04. 06. 2018

Triedený zber v Pezinku financuje NATUR-PACK, a.s. (organizácia zodpovednosti výrobcov), ktorý rozhodol o pridelení celkovo 40 ks kontajnerov na zber ďalších separátov:

 • 20 ks 1100 l kontajnerov ČERVENEJ farby je určených na zber kovov
 • 20 ks 1100 l kontajnerov ORANŽOVEJ farby je určených na zber VKM (viacvrstvové materiály na báze lepenky alebo "tetrapaky").


Kontajnery budú rozmiestnené na 20 miestach:

 1. Viničnianska ul. č. 25 – sídlo firmy Marius Pedersen
 2. UL. 1. MÁJA – stanovište pri obchode
 3. UL. 1. MÁJA 41 – pri plavárni
 4. JUH BYSTRICKÁ ul. oproti č. 15 – pri obchode
 5. STARÝ DVOR – Gorkého č. 14
 6. SLÁDKOVIČOVA UL. – pri kont. na sklo
 7. CAJLANSKÁ ul. – pri kostole
 8. CAJLANSKÁ ul. (pri Amfiteátri)-dať k múru
 9. MUŠKÁT - ul. GEN. PEKNÍKA č. 1 – pri obchode
 10. MUŠKÁT - HROZNOVA 7
 11. SEVER SVATOPLUKOVA UL. č. 19
 12. SEVER UL. L. NOVOMESKÉHO č. 48
 13. KUPECKÉHO UL. – pri trhovisku
 14. MOYZESOVA UL. č. 20
 15. MLADOBOLESLAVSKÁ č. 2 (oproti kláštoru)
 16. KRÍŽNA UL.
 17. dona SANDTNERA - pri kontajneri na šatstvo
 18. GRINAVA - OREŠIE
 19. GRINAVA - HURBANOVA UL. (pri vzorovom dome)
 20. GRINAVA - PODKARPATSKÁ UL.


Dôležitá je čistota separátov. Pri akomkoľvek znečistení sa obsah kontajnera vyvezie s netriedeným odpadom na skládku.

Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z
nápojov.
Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi.

Medzi VKM patrí: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných džúsov, štiav, vína, kozmetiky
Medzi VKM nepatrí: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.


Separáty z kontajnerov bude vyvážať firma Marius Pedersen a.s. v týchto termínoch:
TETRAPAKY: 19. 4, 23. 5, 14. 6, 12. 7, 15. 8, 13. 9., 9. 10. 5. 11, 3. 12.
KOVY: 18. 4, 22. 5, 6. 6., 10. 7, 1. 8, 11. 9, 24. 10, 28. 11, 8. 12.