Uzavretý Technický a skladový areál na Fajgalskej ceste

Táto informácia bola publikovaná od 16. 05. 2018 do 16. 06. 2018

Technický a skladový areál na Fajgalskej je okrem jarného a jesenného upratovania uzavretý. To znamená, že už nie je možnosť voziť do areálu odpad z dreva. Sú však iné možnosti ako naložiť s takýmto odpadom. V priebehu týždňa v pracovných dňoch môžu obyvatelia Pezinka nosiť odpad z dreva do firmy Polytrans, s.r.o., na Drevárskej ulici č. 23, vstup z ul. Glejovka. Pracovná doba je od 7.00 do 15.30 hod.
 

Vo firme Polytrans, s.r.o., zadarmo od občanov odoberú:
  • nábytok iba z dreva a drevotriesky - bez čalúnenia, molitánu, skla, umelej hmoty...
  • odpadové rezivo, drevotrieska, hobliny, piliny
  • obaly z dreva, bedne, staré palety, dosky
  • stavebné a demoličné drevo, trámy do dĺžky 2 metrov, kmene s hrúbkou väčšou ako 8 cm

Nezbiera sa:
  • haluzovina
  • konáre do hrúbky 8 cm
  • réva, lístie a tráva


Drevný odpad nesmie obsahovať kamene, hlinu, väčšie kusy kovu, sklo a iné hrubé nečistoty, nesmie obsahovať polystyrén, gumu, látku, umelé hmoty a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť použité v procese materiálového zhodnotenia odpadu