NAŠE MESTO - Projekt Obnova náteru kovového plota cintorína na Seneckej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 21. 05. 2018 do 08. 06. 2018

Kovový plot cintorína na Seneckej ulici v PezinkuMesto Pezinok sa už po piatykrát zapojí do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom NAŠE MESTO. Podujatie NAŠE MESTO organizuje Nadácia Pontis v spolupráci s partnermi a uskutoční sa v dňoch 8.- 9. júna 2018 vo viacerých slovenských mestách. Jeho cieľom je vytváranie krajších, otvorenejších a priateľskejších miest pre život.

Mesto Pezinok sa v rokoch 2014-2015 zapojilo do tohto podujatia s projektmi zameranými na obnovu detských ihrísk, v rokoch 2016 a 2017 s projektmi zameranými na obnovu kovových plotov Materskej školy na Svätoplukovej č. 51 a Zámockého parku a tento rok sa Mesto Pezinok zapojí dňa 8. 6. 2018 od 9.00 do 12.00 hodine do podujatia s projektom zameraným na obnovu kovového plota cintorína na Seneckej ulici v Pezinku. Hlavnou náplňou aktivity bude odstránenie nefunkčného náteru na kovovom plote jeho šmirgľovaním, čistením železnou kefou a jeho opätovným natieraním dobrovoľníkmi. Projektu sa zúčastnia dobrovoľníci z radov firiem a verejnosti, ktorí sa nahlásili prostredníctvom nadácie Pontis a zamestnanci OVa ŽP, MsÚ Pezinok. Mesto Pezinok na tento projekt získalo od nadácie Pontis menší grant vo výške 230 eur na nákup farieb a ostaný nevyhnutný materiál súvisiaci s obnovou kovového plota zabezpečí mesto Pezinok.

V prípade nepriaznivého počasia sa aktivita bude konať v náhradnom termíne dňa 15. júna 2018.

 

Mgr. Silvia Nestarcová
odd. výstavby a životného prostredia

Dobrovoľníci zapojení do projektu Naše mesto v roku 2017