Zatvorený Matričný úrad v dňoch 23. - 24. 5. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 21. 05. 2018 do 24. 05. 2018
Oznamujeme svojim klientom, že Matričný úrad Mesta Pezinok bude z dôvodu školenia matrikárok v dňoch 23. - 24. mája 2018 (streda - štvrtok) zatvorený.
 
Zastupovanie neodkladnej matričnej agendy:
  • Alena Šindlerová, odd. evidencie obyvateľstva, č. dv. P19

 
Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ