Modernizácia osvetlenia cintorína na Seneckej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 30. 05. 2018 do 30. 06. 2018

Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 30. mája 2018 do konca júla 2018 bude prebiehať realizácia investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia cintorína na Seneckej ulici". V súvislosti s touto akciou Vás prosíme o strpenie obmedzení, ktoré vyplynú z priebehu stavebných a výkopových prác.

Žiadame vás preto o dodržiavanie pokynov zhotoviteľa stavby a o zvýšenú bezpečnosť počas realizácie výkopov, ktoré budú realizované približne do 30. júna 2018.