Obmedzené parkovanie v súvislosti s vybudovaním chodníka na Svätoplukovej 2-6

Táto informácia bola publikovaná od 01. 06. 2018 do 13. 06. 2018

Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 5. - 6. júna 2018 sa bude realizovať pokládka asfaltobetónových zmesí na stavbe Vybudovanie chodníka na Svätoplukovej 2-6 Pezinok a to od mosta cez potok Saulak až po predajňu Bageta.
Následne v dňoch 11. - 12. - 13. júna 2018 sa bude realizovať trvalé vodorovné dopravné značenie a preto predmetnú komunikáciu a parkoviská nie je možné používať na parkovanie.

Dňa 14. júna 2018 príde k odstráneniu dočasného zvislého dopravného značenia a predmetná stavba v tento deň bude zo strany stavebnej firmy Duvystav s. r. o. ukončená.

Za pochopenie ďakujeme.