Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 13. 6. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 08. 06. 2018 do 13. 06. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 13. júna 2018 v čase od 8.00 do 13.00 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:

  • HOLUBYHO č. 10/VE, 12, 12/ZA, 20, 22, 4, 4/BL, 5/OP, 8/A
  • KOLLÁROVA č. 10,11, 12, 13,14, 16, 18, 20, 3, 5, 6, 8, 9
  • MOYZESOVA č. 1//A, 14, 2, 2/B, 4683/2
  • RADNIČNÉ NÁMESTIE č. 3,5, 7.

 

Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09
  • Mgr. Miriam Machová, technik odstávok; tel.: 02/5061 3161, e-mail: miriam.machova@zsdis.sk