Zatvorená evidencia obyvateľstva dňa 15. 6. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 13. 06. 2018 do 15. 06. 2018
V piatok 15. júna 2018 bude evidencia obyvateľov z dôvodu školenia zatvorená.
 
Ďakujeme za pochopenie.
Mgr. Miroslav Šebesta
prednosta MsÚ