NAŠE MESTO - Obnova náteru kovového plota cintorína na Seneckej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 15. 06. 2018 do 25. 06. 2018

Mesto Pezinok sa dňa 8. júna 2018 už po piatykrát zapojilo do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku pod názvom "NAŠE MESTO 2018" s projektom "Obnova náteru kovového plota cintorína na Seneckej ulici v Pezinku". Uvedené podujatie organizuje každý rok Nadácia Pontis  aj  vo viacerých iných slovenských mestách s cieľom vytvárať krajšie, otvorenejšie a priateľskejšie miesta pre život.

Do uvedeného projektu sa prostredníctvom  Nadácie Pontis zapojili dobrovoľníci z radov firiem, ako je  AT&T  Global Network Services Slovakia s.r.o., IBM Slovensko s.r.o., Johnson Controls International s.r.o., ČSOB a.s., ktorí šmirgľovali a farebne natierali plot cintorína. Projektu sa zúčastnili aj zamestnanci MsÚ Pezinok, ktorí koordinovali a poskytli dobrovoľníkom potrebné pracovné pomôcky a drobné občerstvenie  počas celej aktivity daného projektu.  Mesto Pezinok získalo na tento projekt od Nadácie Pontis grant vo výške 230 eur na nákup farieb a štetcov.

Okrem očakávaného výsledku z projektu, ktorým bolo skrášlenie  a obnova kovového plota cintorína si zamestnanci MsÚ Pezinok so sebou odniesli aj dobrú náladu a priateľskejšie vzťahy s dobrovoľníkmi,  za čo týmto všetkým zúčastnením dobrovoľníkom  Mesto Pezinok ďakuje.

Mgr. Silvia Nestarcová
odd. výstavby a životného prostredia