Prerušenie dodávky vody dňa 16. 8. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 06. 08. 2018 do 16. 08. 2018

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že vo štvrtok 16. augusta 2018 v čase od 8.00 do 16.00 h bude z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu odstavená dodávka pitnej vody na nasledovných uliciach:

  • Javorová,
  • Topoľová,
  • Malacká cesta,
  • Schaubmarova,
  • Šteberlová,
  • Jamnických


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla.