Primátor znova rokoval o lepšej doprave

Táto informácia bola publikovaná od 11. 09. 2018 do 18. 09. 2018

V pondelok 10. septembra 2018 sa v priestoroch MsÚ v Senci uskutočnilo stretnutie primátorov a starostov s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), Slovak Lines a Železničnej spoločnosti Slovensko (ŽSSK).

Stretnutie bolo zamerané najmä na riešenie problémov, ktoré vznikli zmenou cestovných poriadkov prímestskej dopravy po 19. auguste 2018. Na všetkých doterajších stretnutiach zaznelo z úst primátorov a starostov množstvo kritických pripomienok, ktoré sa týkali najmä zrušenia zrýchlených a priamych autobusových spojov, či nekoordinovaných príchodov a odchodov autobusov a vlakov zo železničných staníc, ktoré spôsobujú problémy obyvateľom celého bratislavského kraja. A to nielen pracujúcim a študentom, ktorí cestujú dennodenne za prácou, školou, kultúrou či športom, ale aj seniorom dochádzajúcim za zdravotnou starostlivosťou či na úrady.

S kritikou vystúpil aj primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý odovzdal zástupcom BID a Slovak Lines viac ako dvadsať individuálnych a kolektívnych sťažností na nový cestovný poriadok. Stretnutie sa skončilo s ubezpečením, že všetky sťažnosti budú na BID prerokované a spolu so Slovak Lines a BSK odstránené skôr než v decembri príde k plánovanej zmene cestovných poriadkov. Primátor Oliver Solga aj touto cestou prosí Pezinčanov, nech aj naďalej posielajú svoje sťažnosti aj na adresu oliver.solga@msupezinok.sk, aby ich mohol ďalej prednášať pri rokovaniach s kompetentnými predstaviteľmi BSK, BID, ŽSSK, ŽSR a Slovak Lines.

Primátor Pezinka si s generálnym riaditeľom Slovak Lines znova dohodol aj individuálne riešenie problémov, ktoré vznikli na území mesta a nevylúčil ani zabezpečenie autobusových spojov, ktoré budú cestujúcich prepravovať len na území mesta Pezinok (na žel. stanicu, do škôl, na polikliniku, do nemocnice, atď.).