VINOBRANIE 2018 - organizačné zabezpečenie

Táto informácia bola publikovaná od 12. 09. 2018 do 24. 09. 2018
V súvislosti s technickým zabezpečovaním VINOBRANIA 2018, ktoré sa koná v dňoch 21. až 23. septembra 2018, bude uzavretá Centrálna mestská zóna a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej.

Z uvedeného dôvodu je potrebné presmerovať dopravu mimo uvedenú časť mesta, určiť trasu prímestských liniek Slovak Lines, autobusov účinkujúcich a dopravné značenie, ktoré znemožní vjazd do centrálej mestskej zóny (CMZ) (okrem pohotovostných a zásobovacích vozidiel).
Vjazd zásobovacích vozidiel bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v čas:
- v piatok 12.00 - 24.00 h,
- v sobotu 9.00 - 24.00 h
- a v nedeľu 9.00 - 20.00 h
nebude umožnené zásobovanie vozidlami z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.


1. DOPRAVA

Celá doprava všeobecne - presmerovanie mimo CMZ od 20. 9. 2018 (štvrtok) od 6.00 hod do 24. 9. 2018 (pondelok) do 9.00 hod.

V stredu 19. 9. 2018 v ranných hodinách bude uzavreté parkovisko na Radničnom námestí a parkovisko v prednej časti Zámockého parku.
 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA:

 • Autobusy Slovak Lines - medzimestské spoje od štvrtka 20. 9. 2018 od 04.00 do pondelka 24. 9. 2018 do 9.00  nepremávajú cez Trnavskú, Mladoboleslavskú a Holubyho ulicu, ale pokračujú po ul. Senecká a Kalinčiakova.
 • Riešenie autobusových zastávok počas trvania uzávierky CMZ od štvrtka 20. 09. 2018 od 4.00 do pondelka 24. 9. 2018 do 9.00:
  • Pezinok, Raničné námeste; Pezinok, Trnavská ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hostinec; Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ, Pezinok Šenkvická a Pezinok, Suvorovova budú bez náhrady dočasne zrušené počas trvania uzávierky centrálnej mestskej zóny
    
 • UPOZORNENIE - ZMENA OPROTI MINULÝM ROKOM:
  • Od štvrtka 20.09.2018 od 04.00 do pondelka 24. 09. 2018 do 09.00 bude vylúčená autobusová preprava cez Mýtnu ulicu a autobusová zastávka Pezinok, Trnavská ul. bude zrušená bez náhrady. Obchádzková trasa pre medzimestské spoje bude vedená cez Kalinčiakovu a Seneckú ulicu.

  • Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky (aj v opačnom smere) budú vedené cez Kalinčiakovu, Seneckú, Šenkvickú; s odbočením cez sídlisko Muškát (s obsluhou zastávok Pezinok,Muškát a Pezinok,Muškát Pekníková ul.)

  • Mapka - trasovanie autobusovej dopravy počas Vinobrania Pezinok 2018 zo zastávok Nemocnica I., sídl. Sever a MuškátNa vinobranie sa môžete odviezť aj turistickým autobusom Malokarpatský expres, ktorý počas vinobrania štartuje z AS Mlynské Nivy o 11:35, 14:35, 18:35 a 20:45.
   Odchody z Modra – Kráľová, kostol – 12:30, 15:35 (premáva iba 23.9.), 17:25 (premáva 21. a 22.9.), 19:30, 21:35.
   Odchody z Pezinok, Jesenkého ul. – 12:52, 15:52 (premáva iba 23.9.), 17:42 (premáva 21. a 22.9.), 19:52, 21:52.

  • Nakoľko zastávka Pezinok,Trnavská ul. bude bez náhrady zrušená, budú mať obyvatelia Cajle, sídlisk Sever a Muškát možnosť využiť spoje idúce zo zastávky Pezinok, nemocnica I., sídliska Sever a Cajlanskej ulice, pokračujúce cez sídlisko Muškát až na železničnú stanicu. Odtiaľ budú mať možnosť prestupu na vlakové alebo autobusové spoje pokračujúce ďalej mimo mesta. Platí to aj v opačnom smere.
    

 • Posilnenie večerných spojov Slovak lines v smere Pezinok - Bratislava:
  • v piatok 21.9. - pridaný mimoriadny spoj s odchodom zo zastávky Pezinok, žel.st. o 22:00
     v smere do Bratislavy

  • sobota 23.9. - pridané mimoriadne spoje s odchodom zo zastávky Pezinok, žel.st. o 22:00, o 23:00 a o 24:00 hod. v smere do Bratislavy


ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.  zaviedla pri príležitosti konania Pezinského vinobrania na úseku Bratislava hl.st. - Trnava nasledujúce osobné vlaky:

 • Dňa 22. 9. 2018 (sobota), dané vlaky sú uvedené aj v platnom Cestovnom poriadku 2017/2018:
  • Os 3017 Bratislava hl.st. 12:09 h – Pezinok 12:32 h – Trnava 12:56 h
  • Os 3021 Bratislava hl.st. 14:09 h – Pezinok 14:32 h – Trnava 14:56 h
  • Os 3057 Bratislava hl.st. 22:09 h – Pezinok 22:32 h – Trnava 22:56 h
    
  • Os 3018 Trnava 13:04 h – Pezinok 13:29 h – Bratislava hl.st. 13:51 h
  • Os 3022 Trnava 15:04 h – Pezinok 15:29 h – Bratislava hl.st. 15:51 h
  • Os 3056 Trnava 21:04 h – Pezinok 21:29 h – Bratislava hl.st. 21:51 h

Bližšie informácie o spojoch nájdete na webovej stránke ZSSK, a.s.: http://www.slovakrail.sk/sk/grafikon.html

 

ZÁCHYTNÉ PARKOVANIE

Počas Vinobrania 2018 bude možnosť záchytného parkovania vozidiel návštevníkov na zelenej ploche pri areáli Rozálka (príjazd od Bratislavy z okružnej križovatky pri TESCU po uliciach Okružnej, SNP a Kukučínovej, od Modry z okružnej križovatky po Šenkvickej, Rázusovej, Zámockej a Kupeckého okolo hasičov).

 


2. UZÁVERY DO CENTRÁLNEJ MESTSKEJ ZÓNY

Uzávery budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do CMZ v dňoch od 20. 9. 2018 od 6.00 h do 24. 9. 2018 do 9.00 h znemožnený. Rozmiestnenie zábran v súlade s návrhom, ako aj rozmiestnenie DZ potrebných na zabezpečenie bezpečnej a plynulej premávky počas VINOBRANIA 2018 zabezpečí spoločnosť Dopravné značenie, s. r. o.

Autobusy s účinkujúcimi majú určenú trasu nasledovne:
účinkujúcich môžu dočasne parkovať za uzáverou, ktorá bude riadená príslušníkmi MsP na Trnavskej ulici. Ku Kultúrnemu centru bude po Potočnej ulici prístup len osobnými autami resp. ľahkou dodávkou. Prístup účinkujúcich na tribúne na Radničnom námestí bude cez závoru na Meisslovej ulici.
 

3. DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

Dočasné dopravné značenie bude osadené od štvrtka 20. 9. 2018 od 6.00 h do pondelka 24. 9. 2018 do 9.00 h.
Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciach, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými ODI v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30km/hod. Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené nasledovne:
- na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej,
- na ul. SNP pri Kupeckého,
- na ul. Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,
- na Sládkovičovej ul. pri Šancovej ulici,
- na začiatku Kollárovej ulice v smere z Moyzesovej ul.,
- na Meisslovej ul. pri Záhradnej.

Okrem ulíc SNP a Sládkovičovej, budú všetky pevné uzávery opatrené uzamykateľnými závorami, aby bol umožnený prípadný prejazd hasičských a záchranarských zložiek. V priestore závor bude zakázané parkovanie vozidiel.
Riadené vstupy do mesta budú na Holubyho ulici v smere z Jesenského ul. a na Trnavskej ul. za križovatkou Trnavská/Rázusova. Zakrytím DZ bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.

4. ALEGORICKÝ SPRIEVOD

Trasa alegorického sprievodu, ktorý sa bude konať v sobotu 22. 09. 2018 o 12.00 hod., bude smerovať z ul.Trnavská (zoradisko účastníkov alegorického sprievodu bude na ulici Sládkovičovej a časti Trnavskej) cez ul. M.R.Štefánika a Radničné nám. na Holubyho ul. smerom k ústiu do križovatky Moyzesova - Jesenského, kde bude rozchod účastníkov sprievodu.

Mapka - Vinobranie 2018