Jesenné upratovanie v dňoch 11. - 13. októbra 2018

Táto informácia bola publikovaná od 27. 09. 2018 do 13. 10. 2018

Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste

V dňoch 11. - 13. októbra 2018 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste. Areál bude otvorený v čase od 8.00 hodiny do 18.00 hodiny. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky), biologického odpadu, skla, plastov a kovového odpadu.

V čase jesenného zberu je v areáli vyhradené tzv. „zberné miesto“ na zber odpadových pneumatík bez diskov.

Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady.

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen

                                                                                 

Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 500, e-mail: zivotne@msupezinok.sk