Stanovisko vedenia mesta k vyjadreniu poslanca I. Hianika

Táto informácia bola publikovaná od 08. 10. 2018 do 15. 10. 2018

Vedenie mesta reaguje na dezinformácie, ktoré sa týkajú mesta a mestského úradu, a ktoré uverejnil poslanec I. Hianik na svojom facebookovom profile pod titulkom „Koniec takýmto praktikám“.

Kandidát na primátora I. Hianik uverejnil ako aktuálnu informáciu o zmenách a doplnkoch územného plánu, o ktorých sa hovorilo viac ako rok a mnohé sa preberali v zastupiteľstve i komisiách. Nespomenul tie, ktoré musí mesto urobiť, aby zladilo svoj územný plán napríklad s pamiatkovou zónou. Vybral si štyri, o ktoré požiadali občania alebo firmy, a o ktorých sa opakovane hovorilo aj v zastupiteľstve. Uvedieme podrobnejšie:

  1. BARMO – bývalá vojenská ubytovňa, na rohu Kupeckého a Suvorovovej. Informácia o prestavbe na byty je stará šesť rokov, ostatné tri roky zastupiteľstvo „neschvaľovalo“ žiadosti investora o predaj či prenájom na parkoviská a posun chodníka. Dnes má budova tri poschodia, investor žiada štyri. Aj I. Hianik teda musel dávno vedieť, že z ubytovne sa stavba môže zmeniť na bytovku a že treba zmenu územného plánu. O prípadnej zmene však budú rozhodovať poslanci!
     
  2. Bytovka na ulici 1. mája (ide o stavbu bez strechy pri garážach, ktorú kúpil O. T. od BSK). O kúpu vedľajšieho pozemku žiadal zastupiteľstvo opakovane a každý poslanec vedel, že tam chce postaviť polyfunkčný dom. Keď pozemok kupoval, platil ešte starý územný plán – prípustná bola štvorpodlažná budova. Nový územný plán, ktorý začal platiť po kúpe pozemku, povoľuje len dvojpodlažnú. Preto majiteľ požiadal o rovnaké podmienky, aké boli na začiatku. O prípadnej zmene budú rozhodovať poslanci!
     
  3. Bytovka pri Hypernove – bytovka bývalých ZSE. Dnes sú tam tri podlažia - vlastníci požadujú štyri. O prípadnej zmene budú rozhodovať poslanci!
     
  4. CO sklady na Cajle. Mesto vlastní len prednú časť o výmere cca 20 000 m2. To znamená, že keď sa odrátajú potrebné komunikácie, zmestí sa sem 30 až 35 rodinných domov. Vzniklo by logické prepojenie RD pri ihrisku s rodinnými domami na Malackej ceste. O prípadnej zmene budú rozhodovať poslanci!


A teraz to najdôležitejšie: Každý žiadateľ zaplatí prácu odbornej firmy AUREX pri zmenách a doplnkoch sám za seba! Teda mesto zaplatí výlučne len za svoje žiadosti! Ak I. Hianik hovorí, že predložené zmeny poslanci za Spoločne pre Pezinok schvália automaticky, dopúšťa sa hrubého zavádzania. Pokiaľ sa bude o jednotlivých zmenách a doplnkoch hlasovať jednotlivo, je len na vedomí a svedomí každého z poslancov, ktoré z návrhov iniciovaných súkromnými osobami napokon schvália a ktoré neschvália.

Na druhej strane ale I. Hianik konštatuje, že ak by poslanci žiadosti mesta neschválili, mesto „vďaka nehospodárnemu kroku primátora príde o 10 000 eur...“ V tomto bode buď presne nevie, o čom hovorí, alebo vedome zavádza. Nie je totiž jediný racionálny dôvod, aby budúce zastupiteľstvo zmeny požadované mestom, alebo aspoň väčšinu z nich, neschválilo. Ide predsa o majetok mesta.

TO, ČO JE VŠAK ÚPLNE ZÁKLADNÉ A ROZHODUJÚCE, JE FAKT, ŽE O KAŽDOM BODE ZMIEN A DOPLNKOV BUDE ROZHODOVAŤ MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, TEDA POSLANCI A NIE PRIMÁTOR. A CELÝ TENTO PROCES PRIEBIEHA TRANSPARENTNE.

Primátor len zhromaždil žiadosti mesta a občanov a poslal ich na ďalšie spracovanie spoločnosti AUREX, ktorá vyhrala súťaž na zhotoviteľa ÚPN. Pýtam sa teda, či sme na mestskom úrade porušili nejaký zákon, alebo či som ako primátor konal nad rámec mojich kompetencií?

Metódy používané kandidátom I. Hianikom v predvolebnej kampani považujem za cielené a účelové dezinformácie a polopravdy, ktorými útočí už nielen na primátora ale aj na poslancov OI Spoločne pre Pezinok. Čo je ale najhoršie, zavádza občanov.