Priechody pre chodcov na Cajlanskej ulici

Táto informácia bola publikovaná od 10. 10. 2018 do 10. 11. 2018

Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne od 10. októbra 2018 do polovice novembra 2018 bude prebiehať realizácia investičnej akcie "Priechody pre chodcov na Cajlanskej ulici".

Jedná sa o zriadenie štyroch nových priechodov (Cajlanská 88, Cajlanská 184, na Bottovej ulici na križovatke s Cajlanskou a na Cajlanskej ul. pri cintoríne) a úpravu troch jestvujúcich (križovatka Rázusová/Cajlanská, Križovatka L. Novomeského/Cajlanská a križovatka dona Sandtnera/Cajlanská). Všetky priechody pre chodcov budú zriadené s bezbariérovou úpravou a s navádzacími prvkami pre nevidiacich. Okrem toho dva priechody (Caljanská 13, Cajlanská 184 - pri kostole) budú nasvietené asymetrickými LED svietidlami, ktoré budú v súlade s požiadavkami projektu modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v Meste Pezinok.

V súvislosti s touto akciou Vás prosíme o strpenie obmedzení, ktoré vyplynú z priebehu stavebných a výkopových prác.
Žiadame vás preto o dodržiavanie pokynov zhotoviteľa stavby a o zvýšenú bezpečnosť počas realizácie.
 

SITUÁCIE: