Pripomienky k cestovným poriadkom

Táto informácia bola publikovaná od 11. 10. 2018 do 18. 10. 2018

Vedenie mesta Pezinok zaslalo v riadnom termíne (10. októbra 2018) pripomienky k zmenám cestovných poriadkov. Pripomienky občanov zberalo mesto dva mesiace a to od fyzických aj právnických osôb, ktoré sa sťažovali na nový cestovný poriadok, ktorý skomplikoval cestovanie Pezinčanov rovnako ako obyvateľov okolitých miest a obcí.

Primátor a zástupcovia mesta sa zúčastnili viacerých rokovaní na úrovni generálnych riaditeľov dotknutých organizácii. Na týchto stretnutiach vystupoval primátor Oliver Solga veľmi kriticky a poukázal v mnohých prípadoch na nezmyselné situácie, ktoré vznikli od polovice augusta, po zavedení nového cestovného poriadku. Mesto zhromaždilo viac ako päťdesiat pripomienok a odovzdalo ich vedeniu Slovak Lines a zástupcom Bratislavskej integrovanej dopravy. Zároveň požiadalo, aby pripomienky občanov boli zapracované do nových cestovných poriadkov a to i napriek tomu, že niektorým požiadavkám už bolo zo strany Slovak Lines vyhovené.

Ubezpečujeme obyvateľov Pezinka, že budeme situáciu aj naďalej monitorovať a o prípadných zmenách informovať.