II. etapa revitalizácie komunikácie II/503 (Viničné - Pezinok)

Táto informácia bola publikovaná od 22. 10. 2018 do 22. 11. 2018

Dňa 22. 10. 2018 začali práce na II. etape revitalizácie cestného telesa komunikácie II/503 – v km 31,100 (začiatok intravilánu obce Viničné v smere od Senca) po km 34,730 (križovatka ciest II/502 a II/503 – intravilán mesta Pezinok; križovatka ul. Senecká a Viničianska cesta).

Práce na revitalizácií cestného telesa cesty II/503 v predmetnom úseku pozostávajú z odfrézovania pôvodných poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky, stabilizácie podložia vozovky pomocou hydraulického spojiva, recyklácie za studena s kombináciou spojiva (cement a asfaltová emulzia), realizácie nových asfaltobetónových vrstiev vozovky, realizácie nových nespevnených krajníc, sanácie poškodených priepustov, obnovenia odvodňovacích priekop, orezu poškodených a nevhodných drevín, realizácie nového zvislého a vodorovného dopravného značenia.

Počas stavebných prác bude doprava vedená jednosmerne v smere Pezinok – Viničné – logistický park Senec sever, nakoľko sa práce budú realizovať v polovičnom profile komunikácie.

Termín realizácie prác: 22. 10. 2018 – 31. 12. 2018.
 

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce na I. etape v km 27,130 (okružná križovatka logistický park Senec) – km 31,100 (začiatok intravilánu obce Viničné v smere od Senca), počas čiastočnej uzávierky v polovičnom profile.

Obchádzková trasa v smere Senec – Pezinok je určená trasou Senec – Blatné – Šenkvice – Pezinok.

Doprava v smere Viničné – Pezinok je určená trasou Viničné – Slovenský Grob – Grinava – Pezinok.
 

Grafická príloha: