Zatvorený zberný dvor na Viničnianskej ceste v dňoch 22. - 31. 12. 2018

Táto informácia bola publikovaná od 30. 11. 2018 do 31. 12. 2018

Zberný dvor na Viničnianskej ceste 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s. (zber nebezpečných odpadov a drobného stavebného odpadu) bude v čase vianočných sviatkov od 22. 12. 2018 do 31. 12. 2018 zatvorený.

Prevádzka bude pre občanov otvorená od 2. januára 2019.