Nefunkčné verejné osvetlenie na sídlisku Muškát

Táto informácia bola publikovaná od 03. 12. 2018 do 05. 12. 2018

Mesto Pezinok upozorňuje obyvateľov sídliska Muškát, že z dôvodu odstraňovania poruchy na vodovodnom potrubí spoločnosťou Infra Services, a.s., došlo v piatok dňa 30. 11. 2018 k poškodeniu podzemného vedenia verejného osvetlenia. Poruchu sa z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podarí odstrániť najskôr v stredu dňa 05. 12. 2018.

Žiadame preto obyvateľov predmetnej lokality o zvýšenú opatrnosť a  trpezlivosť pri odstraňovaní poruchy. Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.