Prerušenie dodávky elektrickej energie dňa 17. 12. 2018 v Kučišdorfskej doline

Táto informácia bola publikovaná od 06. 12. 2018 do 17. 12. 2018

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú dňa 17. decembra 2018 v čase od 8.00 do 15.00 h bez dodávky elektrickej energie nasledovné lokality:

  • KUČIŠDORFSKÁ DOLINA č. 9079, 9080, 9117.


Ďakujeme za pochopenie

 


Bližšie informácie:
  • Jozef Vorel, špecialista správy energetických zariadení Bratislava; tel.: 033/556 30 09
  • Mgr. Miriam Machová, technik odstávok; tel.: 02/5061 3161, e-mail: miriam.machova@zsdis.sk