Vývoz odpadu na sídliskách počas sviatkov

Táto informácia bola publikovaná od 12. 12. 2018 do 05. 01. 2019

Vývoz odpadu na sídliskách počas sviatkov bude posunutý kvôli skládke odpadov, ktorá bude v dňoch 24. - 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019 uzavretá. Keďže vianočné sviatky pripadajú na stred týždňa, vývoz, ktorý sa mal robiť v pondelok, sa posunie a urobí sa skôr - už v sobotu. Týka sa to sídliska Sever, ulíc Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou, Za hradbami, Hrnčiarska 2, Šancova. Vývoz v ďalších dňoch bude posunutý o deň neskôr.
 

Vývoz sa bude robiť nasledovne:
22. 12. (sobota) robí sa úsek z 24. 12. - vývoz bude posunutý skôr
24. 12. (pondelok) odpad sa nevyváža
25. 12. (utorok) odpad sa nevyváža
Nasledujúce dni sa posunú o deň neskôr:
26. 12. (streda) robí sa úsek z 25.12.
27. 12. (štvrtok) robí sa úsek z 26.12.
28. 12. (piatok) robí sa úsek z 27.12.
29. 12. (sobota) robí sa úsek z 28.12.
31. 12. (pondelok)  riadny pracovný deň - vývoz podľa harmonogramu
  1.  1. (utorok) odpad sa nevyváža
  2.  1. (streda robí sa úsek z 1. 1.
  3.  1. (štvrtok) robí sa úsek z 2. 1.
  4.  1. (piatok) robí sa úsek z 3. 1.
  5.  1. (sobota) robí sa úsek z 4. 1.