Zber vianočných stromčekov

Táto informácia bola publikovaná od 04. 01. 2019 do 31. 01. 2019

Po vianočných sviatkoch sa bude robiť zber vianočných stromčekov v 2., 4., 6., 8. a 10. týždni. Žiadame obyvateľov na sídliskách aby svoje stromčeky dôkladne zbavili ozdôb a háčikov a uložili ich ku kontajnerom. Stromčeky sa budú voziť do fy JV Intersad spol. s r.o.  vo Svätom Juri, kde sa  zoštiepkujú a skompostujú.

Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a posekané stromčeky vložiť do svojich nádob na bioodpad. Dôležité je aby boli nadrobno posekané, lebo sa odvezú do fy EBA s.r.o., kde sa skompostujú. Stromčeky vcelku vyložené pri nádobách patriacich k rodinným domom pracovníci fy Marius Pedersen nezoberú, pretože vo firme EBA s. r. o. sa neštiepkuje.
Ďaľšou možnosťou pre obyvateľov rodinných domov je stromčeky odniesť ku kontajnerovým stanovišťam na sídliskách.

 
Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia