Vývoz odpadu z rodinných domov

Táto informácia bola publikovaná od 07. 01. 2019 do 20. 02. 2019

Vzhľadom na to, že vývoz odpadu z rodinných domov na začiatku roka neprebehol komplexne podľa harmonogramu, mnohí obyvatelia sa potrebujú zbaviť netriedeného odpadu, ktorý sa nezmestí do nádob, ale aj separátov. Preto budú pracovníci fy Marius Pedersen, a.s. pri najbližších vývozoch brať aj odpad vyložený vo vreci pri nádobe.
 

Týka sa to:

  • zberu netriedeného odpadu v dňoch 14. až 17. januára a 28. až 31. januára 2019
  • zberu plastov 21. až 23. januára 2019
  • zberu papiera 18. až 20. februára 2019.


Netýka sa to zberu objemného odpadu, na zber ktorého je vyhradený termín na jar a jeseň.

 
Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia