Zatvorený referát miestnych daní a poplatkov dňa 17. 1. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 15. 01. 2019 do 17. 01. 2019

Vo štvrtok 17. januára 2019 bude referát miestnych daní a poplatkov pre občanov zatvorený. Dôvodom je prenos databázy na rok 2019 spoločnosťou CORA GEO (daň z nehnuteľností, komunálny odpad a ostatné miestne dane).

Ďakujeme za pochopenie.