Nahlasovanie udalostí pomocou novej mobilnej aplikácie

Táto informácia bola publikovaná od 21. 01. 2019 do 10. 02. 2019

Mobilná aplikácia na hlásenie udalostí tvorí ďalší komunikačný kanál so samosprávou, o čom svedčí každoročný nárast týchto podnetov. Táto možnosť pomáha Mestu Pezinok operatívnejšie riešiť problémy bez toho, aby museli občania fyzicky prísť na mestský úrad.

Odkaz pre starostu (logo)Po štvorročnom období, k 31. 12. 2018, skončila zmluva s doterajším prevádzkovateľom tejto služby - QBSW, a.s., s aplikáciou City Monitor. Samospráva má záujem občanom aj naďalej umožniť používať takýto typ služby na nahlasovanie.
V novom prieskume bola vybraná výhodnejšia ponuka od spoločnosti SGI - s aplikáciou Odkaz pre starostu. Portál je projektom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť. Rozširovanie portálu je financované z projektu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Portál Odkazprestarostu.sk raz ročne oceňuje najlepšie samosprávy, ktoré riešili podnety od občanov, ako aj tie čo s nimi najlepšie komunikovali. Je to zároveň teda motivácia aj pre mesto byť aktívny v riešení daných podnetov a byť ocenený.

Občania budú môcť upozorniť na problém, resp. zaslať svoj podnet cez web alebo smartfón.
Prevádzka nového portálu pre mesto Pezinok začne 23. 1. 2019. Občanom sa dáva do rúk nástroj, ktorý im umožní jednoducho upozorniť samosprávy na neriešené problémy vo svojom okolí, tak ako boli zvyknutí aj doteraz. Mesto Pezinok sa tak priradilo k ďalším mestám ako Senec, Modra, Svätý Jur, Bratislava, Trnava a ďalšie, ktoré  využívajú Odkaz pre starostu.
Nahlasovanie cez City Monitor bude možné ešte do konca januára 2019. Doterajšie hlásenia ostanú pre mesto Pezinok v tejto mobilnej aplikácii a na web stránke www.citymonitor.sk prístupné už iba v režime čítania.

APLIKÁCIA ODKAZ PRE STAROSTU JE PRE OBČANOV BEZPLATNÁ a takisto aj  služba pre mesto je zadarmo.

Webová stránka Odkaz pre starostu: www.odkazprestarostu.sk

Inštalácia mobilných aplikácií:
QR kód - Aplikácia Odkaz pre starostu (AppStore)QR kód - Aplikácia Odkaz pre starostu (Google Play)