Dotazník ohľadom autobusovej dopravy v meste

Táto informácia bola publikovaná od 14. 02. 2019 do 28. 02. 2019

Po zmene cestovného poriadku sa zo strany obyvateľov mesta dostavila opodstatnená kritika. Vzhľadom k tomu, že cestovný poriadok zostavuje BID (Bratislavská Integrovaná Doprava) a prepravu prevádzkuje Slovak Lines, rozhodli sme sa spustiť rokovania, aby sme danú situáciu mohli skorigovať. S cestovným poriadkom BID sa hýbať nedá, ale vieme rokovať so Slovak Lines o pridaní spojov, úprave trasy, či zmene miesta zastávky.

Preto sa obraciame na Vás, Pezinčania, aby sme zozbierali čo najviac údajov a čo najlepšie podklady k rokovaniu.

Dotazník je anonymný a nezbiera mailové kontakty.
Jeho vyplnenie je rýchle a zaberie Vám cca. 5 - 10 min.
Obsahuje 2 základné otázky, kde napíšete krátky voľný text.

Dotazník sa spracováva za účelom získania informácií ohľadom doplnenia spojov autobusovej dopravy na území Mesta Pezinok, prípadne doplnenia ďalších zastávok. Získané dáta sa využijú ako podklad pre zlepšenie autobusovej dopravy v meste. Ak z toho vyjde potreba na rekonštrukciu, alebo výstavbu zastávok vo verejnom priestore, tak sa dané údaje po vyhodnotení preklopia postupne aj do rozpočtu mesta.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš čas.
Zároveň Vás chceme poprosiť o šírenie tohto dotazníka, aby sme získali čo najviac relevantných dát.

Dotazník je ohraničený časovo a to do konca mesiaca február 2019.


Spracovatelia dotazníka:

  • Mestský úrad Pezinok, odd. výstavby a životného prostredia

 

 

Ak sa Vám dotazník správne nezobrazuje, môžete ho vyplniť na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/nuuY0xGJ9sGCDxCV2