Zametanie mesta od kamienkov

Táto informácia bola publikovaná od 27. 02. 2019 do 10. 03. 2019

Zametanie mestaPriaznivé počasie na konci februára a predpoveď počasia nám umožnili začať čistiť mesto od kamienkov, ktoré ostali v uliciach po zimnom posype. Ručné zametanie chodníkov sa už začalo, strojové zametanie ulíc je v štádiu príprav a namiesto od polovice marca začne už na začiatku marca.

Prvé zametanie ciest bude dôkladné a keďže kamienkov je na ceste veľa, zametačka ich bude musieť často chodiť vysýpať. Na tento účel Mesto vymedzilo v technickom a skladovom areáli na Fajgalskej ul. plochu, na ktorú sa bude obsah zametačiek sústreďovať. Prvé vyzametané kamienky sa využívajú na zásyp terénnych nerovností. Ostatný odpad – uličné smeti sa budú priebežne odvážať na skládku do Dubovej. Tento systém sme zvolili preto, aby nemusela zametačka chodiť s každou fúrou na skládku do Dubovej, čo by bolo na úkor času potrebného na zametanie. Taktiež sa budú šetriť finančné prostriedky, lebo na odvoz sa využijú veľkokapacitné kontajnery. Na konci leta bude všetok odpad z Fajgalskej ulice odvezený.

Dúfame, že zima nás už neprekvapí a mesto bude čím skôr čisté.

 
Ing. Oľga Moťovská
oddelenie výstavby a životného prostredia