Výrub drevín v súvislosti s vybudovaním cyklochodníka Pezinok - Limbach

Táto informácia bola publikovaná od 04. 03. 2019 do 11. 03. 2019

Začiatkom mesiaca marec 2019 sa začne realizácia výrubu drevín v rámci stavby "Cyklochodník Pezinok-Limbach". Práce potrvajú do konca marca 2019. Výrub 15 ks stromov a 1.252 m2 kríkových porastov vykonáva vybraný zhotoviteľ - spoločnosť RUGOS, s. r. o., Trnava.