Jarné upratovanie v dňoch 11. - 13. 4. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 11. 03. 2019 do 13. 04. 2019

Areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej cesteV dňoch 11., 12. a 13. apríla 2019 zabezpečí mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS  (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste.  Areál bude otvorený v čase od 8.00 do 18.00 hod. Pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, sedačky, koberce...), biologického odpadu (konáre, révy), skla, plastov, kovového odpadu a odpadových pneumatík bez diskov.

Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený odpad sa neplatí.

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečné odpady a drobné stavebné odpady.

Nebezpečné odpady (farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...) a drobné stavebné odpady (dlažba, keramika, zemina, betóny)  prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s.


Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddelenie životného prostredia;
tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk