Svedový deň vody 2019 - Bezplatná analýza vzoriek vody

Táto informácia bola publikovaná od 18. 03. 2019 do 20. 03. 2019

Pri príležitosti Svetového dňa vody 2019, ktorého ústredným heslom je Nenechať nikoho bokom, bude Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava (RÚVZ Bratislava) dňa 20. marca 2019 (streda) bezplatne laboratórne vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na vybrané ukazovatele - dusičnany a dusitany.

Záujemcovia môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8:00 do 13:00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.

RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale budeme poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasti zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody z verejných vodovodov a zo studní, z oblasti úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky vyšetrenia budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk a sociálnej sieti facebook – profil: @ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

Nenechať nikoho bokom - téma SDV 2019. Bezplatne Vám v akreditovanom laboratóriu vyšetríme vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (studní) na vybrané ukazovatele DUSIČNANY a DUSITANY dňa 20. 03. 2019 v čase od 8.00 do 13.00 hod. na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8