Zámocký park zatvorený až do odvolania

Táto informácia bola publikovaná od 18. 03. 2019 do 30. 03. 2019

Silný vietor v noci zo 17. na 18. marca 2019 spôsobil vyvrátenie veľkého stromu v Zámockom parku v Pezinku. Spadnutý strom bol upravený, orezaný a zastabilizovaný. Bol spravený z neho pomník - odkaz. Pri danom strome sa vyhotoví náučná tabuľka, ktorá popíše stav stromu, choroby - pôjde o edukáciu, kde torzo bude slúžiť aj ako domov živočíchom, prípadne tu môžu deti pozorovať rôzne druhy hmyzu.

Nakoľko je viacero stromov v zlom stave alebo sú poškodené, Mesto rieši daný stav, ide obstarať pasport a návrh údržby stromov v Zámockom parku. Vzhľadom k tejto situácii pristúpilo Mesto Pezinok k uzatvoreniu Zámockého parku od pondelka 18. marca 2019 až do odvolania.  Bezpečnosť ľudí je na prvom mieste. Priebežne Vás budeme informovať.

Vyvrátený strom v Zámockom parku
Vyvrátený strom v Zámockom parku
Vyvrátený strom v Zámockom parku
Vyvrátený strom v Zámockom parku